"Siellä missä on nälänhätää, siellä on konflikti, epävakautta ja muuttoliikettä..” - David Beasley WFP CEO

Nälänhätä ei ole yksi erillinen ongelma. Se on usein osa monimutkaista tilannetta, jolla on tuhoisat seuraukset. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat joutuvat usein kärsimään unohdettuina kaikessa hiljaisuudessa. Juuri siksi Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen Maailman ruokaohjelmalle (World Food Programme, WFP) 2020 on niin merkittävä asia.

Nobelin rauhanpalkinnon myöntävä komitea toivoo "kääntävänsä maailman katseet kohti niitä miljoonia ihmisiä, jotka näkevät nälkää". Tätä myös me toivomme.

Nälästä eniten kärsivät kärsivät usein myös sodasta, väkivallasta ja kodin menettämisestä. Monet heistä asuvat maailman vaarallisimmissa ja epävakaimmissa paikoissa, joissa heidän nälkäänsä käytetään usein sodankäynnin välineenä.

70 vuoden ajan World Vision on auttanut haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä. Olemme Maailman ruokaohjelman ylpeä pääkumppani ruuan jakelussa yli 27 maassa.

Etelä-Sudan, 2019. World Vision ja Maailman ruokaohjelma (WFP) työskentelevät yhdessä jakaen 245 tonnia ruokaa hätäapuna tulvasta selvinneille.

Eugene Combo

Sen estäminen, että nälkää käytetään sodankäynnin välineenä, kuuluu meille kaikille.

Tehtävä ei ole yksin YK:n, maailman ruokaohjelman tai muiden avustusorganisaatioiden. Meidän kaikkien täytyy tunnistaa kykymme auttaa ja puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Mitä se tarkoittaa 2020?

Esimerkiksi oman äänen ja puhelimen käyttöä. Kansainvälisten uutisten seuraamista ja avun lahjoittamista silloin kun se on itselle mahdollista. Kun rahoitus ja tulokset ovat niin vahvasti hallituksista ja globaalista yhteistyöstä riippuvaisia, on jokaisen tärkeää tuoda esiin itselle tärkeitä asioita.

Eikä se ole koskaan ollut niin helppoa kuin nykyään.

Tietoisuuden lisääminen sosiaalisessa mediassa, päättäjien kontaktointi, vetoomusten ja aloitteiden allekirjoittaminen. Nämä ovat kaikki tehokkaita tapoja lisätä tietoisuutta, osallistua kansainväliseen keskusteluun ja vaatia ihmisten tarpeettoman kärsimyksen lopettamista ja konkreettisia toimenpiteitä hallitusten taholta.

World Vision ja Maailman ruokaohjelma (WFP) jakavat yhdessä ruokaa 500 Baradarshin leirille Irakiin saapuvalle perheelle. Nämä perheet pakenevat Koillis-Syyrian väkivaltaisuuksia. He ovat jättäneet taakseen kaiken ja saapuvat leirille lähes tyhjin käsin.

Rebekah Price

Opi lisää

Ruoka ja ravitsemus

Erilaiset katastrofit johtavat usein pulaan ruuasta. Puutteellinen ravinto on vuosittain lähes 2,4 miljoonan lapsikuoleman pohjimmainen syy.

Perheet, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja elinkeinonsa ovat erityisesti ruoka-avun tarpeessa. Lähes 400 000 syyrialaista pakolaista Bekaan laaksossa Libanonissa ovat päässeet mukaan World Visionin ruoka-apuohjelmiin, sillä he ovat kärsineet eniten Libanonin nykyisestä talouskriisistä. Tarjoamme ruokakuponkeja perheille, jotta he voivat ostaa lääkkeitä ja peruselintarvikkeita.

  • Joka 60. sekunti nälkäinen lapsi saa ruokaa World Vision avustuksella.
  • 89 % World Visionin hoitamista vakavasti aliravituista lapsista toipuu täysin.