Nimeni on Zahira. Olen tyttö, mutta minulla on tulevaisuus!

Nimeni on Zahira. Olen tyttö, mutta minulla on tulevaisuus!

  • Lastensuojelu
  • Koulutus
  • Afganistan
  • Tarina

Tammikuu 5, 2021

Miten voi rakentaa tulevaisuutta jos ei tiedä, että on oikeus sellaiseen?

Ei ole kovinkaan kauan aikaa siitä, kun afganistanilaiset naiset ja tytöt eivät saaneet kouluttautua. Sukupuolten epätasa-arvo esti naisilta ja tytöiltä heidän perus- ja ihmisoikeutensa. Haasteena oli pääsy koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin sekä mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

2003 tilanne Afganistanissa muuttui parempaan päin, ja melkein välittömästi naiset alkoivat taistella oikeuksistaan afgaaniyhteiskunnassa. Vaikka kulttuuriset jännitteet jatkuvat, naiset ja tytöt ovat voineet kouluttautua. Heratissa 9-vuotiaalla Zahiralla on mahdollisuuksia, joista hänen äitinsä ei voinut edes unelmoida. Hän voi kävellä vapaasti toisten tyttöjen kanssa paikalliseen keskukseen osallistuakseen psykososiaaliseen ja elämäntaitojen koulutukseen.

Vaikutus on merkittävä.

Zahira ja hänen luokkatoverinsa oppivat erilaisia elämäntaitoja opettajaltaan Zaynabilta.

Zahira ja hänen luokkatoverinsa oppivat erilaisia elämäntaitoja opettajaltaan Zaynabilta.

Qauom Abdullahi

Zaynab opettaa tytöille heidän oikeuksistaan ja ihmisarvostaan antaen heille toivoa tulevaisuuteen.

Zaynab opettaa tytöille heidän oikeuksistaan ja ihmisarvostaan antaen heille toivoa tulevaisuuteen.

Qauom Abdullahi

“Kun tulin tänne ensimmäistä kertaa, olin hyvin jännittynyt, häpeissäni enkä pysynyt puhumaan muiden edessä. Mutta nyt olen löytänyt rohkeutta”, Zahira kertoo. ”Kun opettaja opettaa ja nauraa oppituntien aikana ja toiset tytöt kertovat vitsejä, se naurattaa meitäkin ja vähentää stressiämme.”

Zahiran perheen oli pakko jättää kotinsa, ja nyt he asuvat maan sisäisten pakolaisten asutusalueella.

Zahira, joka oli ennen ujo ja hiljainen, puhuu nyt itsevarmalla äänellä ja on alkanut taas unelmoida.

Zahira, joka oli ennen ujo ja hiljainen, puhuu nyt itsevarmalla äänellä ja on alkanut taas unelmoida.

Jamila Sharifi toimii psykologina ja opettajana keskuksessa. ”Yksi tärkeimmistä aiheista lapsille on se, että he määrittelevät itse omat koulutukselliset päämääränsä ja tulevaisuuden suunnitelmansa.

Olemme käynnistäneet psykososiaalisia oppitunteja lapsille ja naisille maan sisäisten pakolaisten asuinalueilla ja haluamme näin vahvistaa heidän tietoisuuttaan mielenterveydellisistä asioista.

Ja lapset, jotka ovat stressaantuneita tai joilla on masennusta tai muita psykologisia ongelmia ohjataan meidän luoksemme keskustelua varten.”

Jamila Sharifi opettaa naisia. Monille näistä naisista koulutus on unohdettu haave. Nyt he oppivat tunneilla mielenterveyteen liittyvistä asioista sekä ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista. Heitä kannustetaan opiskelemaan ja arvostamaan itseään.

Jamila Sharifi opettaa naisia. Monille näistä naisista koulutus on unohdettu haave. Nyt he oppivat tunneilla mielenterveyteen liittyvistä asioista sekä ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista. Heitä kannustetaan opiskelemaan ja arvostamaan itseään.

Qauom Abdullahi

”Psykososiaaliset keskukset vahvistavat myönteistä ajattelutapaa lasten keskuudessa. Samaan aikaan myös perheet hyötyvät lasten oppimista asioista”, kertoo Elias Hatimi, World Visionin viestintäpäällikkö.

Heratin kaltaisissa paikoissa, joissa Suojele lapsia kriiseissä -projekti rahoittaa psykososiaalisia ja aikuisten keskuksia, koulutus on avainasemassa. Se ei ainoastaan voimaannuta yksittäisiä lapsia, vaan hyödyllä on laajempia vaikutuksia.

Tapaamme Zaynabin, yhden Zahiran opettajista. Hän oli myös aikoinaan ujo tyttö, joka kamppaili jännityksen ja ahdistuksen kanssa yrittäen saada äänensä kuuluviin. Nykyisin hän opettaa seuraavaa afgaaninaisten sukupolvea.

“Kun kuulin, että asuinalueellamme on elämäntaitojen kursseja, halusin osallistua. Mielentilani on kohentunut, itseluottamukseni on vahvistunut ja kaikki jännitykseni on kadonnut”, Zaynab kertoo.

”Valmistumisen jälkeen minusta tuntui, että joukossamme saattaa olla muitakin kaltaisiani ihmisiä, jotka kärsivät jännityksestä ja alhaisesta itsetunnosta, eivätkä osaa kehittää elämäänsä. Asiat, joita opin, olivat todella mielenkiintoisia ja vaikuttavia. Siksi päätin opettaa myös muita, jotta he voisivat käyttää elämäntaitojaan tulevaisuudessa kuten minä.”

Zaynab opettaa nyt seuraavaa afgaaninaisten sukupolvea.

Zaynab opettaa nyt seuraavaa afgaaninaisten sukupolvea.

Qauom Abdullahi

Zahira ihailee opettajaansa Zaynabia. Tämä luokka on täynnä oman äänensä löytäneiden, toiveikkaiden nuorten tyttöjen tarinoita.

Zahira ihailee opettajaansa Zaynabia. Tämä luokka on täynnä oman äänensä löytäneiden, toiveikkaiden nuorten tyttöjen tarinoita.

Qauom Abdullahi

On vaikea täysin ymmärtää, mitä vaikutuksia naisten ja tyttöjen vaientamisella yhteiskunnasta on. Valitettavasti sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää esiintyy monissa paikoissa, joissa Suojele lapsia kriiseissä -projektit toimivat. Koulutus ei koske vain yksittäisiä lapsia, vaan se liittyy laajemmin koko yhteisöön, jonka täytyy löytää muutos. Yhteisön sitouttaminen ja aito yhteistyö ryhmän vanhimpien ja uskonnollisten johtajien kanssa mahdollistaa kulttuuristen käytäntöjen ja perinteiden haastamisen ja muutoksen kunnioittavalla tavalla.

Vuonna 2020 Suojele lapsia kriiseissä -projektimme Heratissa tarjosi psykososiaalista tukea ja elämäntaitokursseja Zahiran kaltaisille 1232 nuorelle tytölle, 100 pojalle, 820 naiselle ja 813 miehelle. Ohjelmamme on suunniteltu yhdessä yhteisön kanssa, joten kun projektimme menestyvät, koko yhteisö hyötyy niistä.

Lastensuojelu, psykososiaalinen tuki ja elämäntaidot ovat olennainen osa Suojele lapsia kriiseissä -projekteja. Tämä takaa, että kaikki lapset, erityisesti tytöt, voivat luoda paremman tulevaisuuden.

Opi lisää

Afganistan

Afganistan

Joka kolmas

afganistanilainen tyttö menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Yli 10%

maailman rekisteröidyistä pakolaisista on Afganistanista

Afganistan sijaitsee Keski-Aasiassa. Sen pääelinkeino on maatalous ja se tuottaa granaattiomenoita, rypäleitä ja melooneja. Afganistan on ollut jatkuvassa konfliktissa, radikaalin poliittisen ryhmän, kanssa vuodesta 2001 lähtien. Radikaalin poliittisen ryhmän sotivat hallitusta vastaan ja ovat ottaneet haltuunsa osia maasta.

  • Satoja tuhansia ihmisiä on kuollut pitkittyneessä konfliktissa ja useita kaupunkeja on tuhoutunut raunioiksi.
  • Kuivuus koetteli maan länsiosaa vuonna 2019 tuhoten kaikki viljasadot ja 60 % karjasta. Kuivuus myös ajoi yli 250 000 ihmistä pakolaisiksi. Jopa pakolaisleireiltä on loppunut ruoka. Monet vanhemmat harkitsevat tyttäriensä naittamista lapsivaimoiksi, jotta he voivat ruokkia perheensä.